Informace o zpracování osobních údajů

Úvodní stránka > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - On-line fotosběrna fotografií

Podnikající právnická osoba No. 200 společnost s ručením omezeným, Identifikační číslo 252 72 667, vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka C. 11964 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

 • v případě používání aplikace On-line fotosběrna
  jméno a příjmení
  e-mailová adresa
  adresa
  telefonní číslo
  IČ, DIČ
  název společnosti
  číslo bankovního účtu a kód banky

 • podobizna
  Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo, a podobiznu je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy a pro případnou obranu práv a oprávněných zájmů Správce. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.
  Dále je možné zpracovat IČ, DIČ, název společnosti, číslo bankovního účtu a kód banky, přejete-li si uvést tyto fakturační údaje. Tyto osobní údaje budou zpracovány na základě ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.
  Osobní údaje budou zpracovány po dobu 6 měsíců od plnění smlouvy a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 • v případě vyhotovení pasové fotografie
  podobizna
  Podobiznu je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy a pro případnou obranu práv a oprávněných zájmů Správce. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.
  Osobní údaje budou zpracovány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu 6 měsíců.
       Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou
       osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:
 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost ITPA Technology s.r.o. Třída SNP 402, Hradec Králové 500 03
 • poskytovatelé úvěrových služeb,
 • provozovatelé online platebních služeb,případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

       Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy, na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
gopayverified-by-visavisavisa-emastercard-emastercard-securecodemastercardmaestro